VILLKOR

Ingress/ Säljarens identitet/ Tillgång till professionella och kommersiella regler (om tillämpligt)

Ingressen påminner om syftet med de allmänna försäljningsvillkoren. Det fungerar också som en påminnelse, i förekommande fall, att vissa produkter som säljs på webbplatsen är föremål för särskilda försäljningsvillkor. Ingressen gör det också möjligt att känna till de yrkesmässiga och kommersiella regler som säljaren avser att underkasta sig vid behov.

Dessa villkor anger särskilt följande information:

 • Medlen för reproduktion och arkivering av dessa förhållanden
 • Webbplatsens juridiska meddelanden
 • De allmänna villkoren för användning av webbplatsen
 • De väsentliga egenskaperna hos de varor som erbjuds
 • De olika stegen att följa för ingående av onlinekontraktet
 • Tekniska medel för att identifiera och korrigera fel som gjorts vid inmatning av data
 • Språk som erbjuds
 • Villkor för arkivering och tillgång till kontraktet
 • Medlen för att rådfråga de yrkesmässiga och kommersiella regler som säljaren avser att underkasta sig
 • Juridiska och avtalsenliga garantier
 • Leveranstider, kostnader och metoder
 • Övervakning av leverans och kostnader för fjärrkommunikationstekniker
 • Priset
 • Betalningsmetoder och säkerhet
 • Detaljer om förfarandena för att utöva ångerrätten,
 • Avtalets varaktighet och prisets giltighet.

 

Senast uppdaterad 2018-01-09

  

För att se de allmänna användarvillkoren för webbplatsen

 

Det är specificerat på förhand att de nuvarande villkoren uteslutande reglerar försäljningen av webbplatsen

Dessa villkor är avsedda för en konsument som har full rättskapacitet. Dessa villkor gäller för alla beställningar du gör på denna sida.

XXXXX är inte tillverkaren av varorna till försäljning. De presenterade egenskaperna (foton, beskrivningar etc.) är hämtade från informationen från leverantören. Ändå,XXXXXrespekterar kvalitet och gällande tillverkningsstandarder.

Om produkten och/eller egenskaperna inte överensstämmer med den produkt som kunden fått.

Dessa allmänna villkor presenteras på franska.

Vi verkar och är föremål för mikroföretagsregimen.

  

Avsnitt 1 - De olika stegen att följa för ingående av onlinekontraktet

 • Beställa

Du gör ditt val genom att surfa på sidorna på vår webbplats. Dina val läggs till i din varukorg när du klickar på "Lägg till i varukorgen". När som helst under din navigering på vår sida kan du validera din beställning genom att klicka på "Betalning".

 • Validering av kontraktet

När du klickar på "Betalning" visas ett bekräftelsemeddelande. Den sammanfattar alla valda produkter och alternativ. På den här sidan kan du antingen uppdatera din varukorg genom att ändra kvantiteterna och/eller genom att ta bort en eller flera varor, eller fortsätta genom att markera rutan: "Jag accepterar villkoren" och "Säker betalning".

Du måste i detta beställningsformulär kontrollera all information som överförs, och i synnerhet alla element som är användbara för leveransen (leveransadress, digicode, telefoner, etc.) Föregående insamling av internetanvändarens identifieringselement (förnamn, namn, e- postadress, bankuppgifter etc. underlättar stegen för att ingå avtalet. Kunden kan därför spara sina uppgifter genom att markera rutan "Spara mina uppgifter till nästa gång".

Om du inte behöver ändra formuläret och om du vill fortsätta med din beställning måste du klicka på "Fortsätt till fraktsätt".

För att fortsätta med din beställning måste du slutligen klicka på "Fortsätt till betalningsmetod" och sedan "Lägg min beställning".

Efter betalning på vår säkra server (se ''betalning'') visas en mottagningsbekräftelse. Den bekräftar registreringen av din beställning och informerar dig om att ett elektroniskt bekräftelsemeddelande kommer att skickas till dig så snart som möjligt.

Vid risk relaterade till produkttillgänglighet förbehåller vi oss rätten att neka en beställning på samma produkt från en viss kvantitet (större än 100).

 • Tekniska medel för att identifiera och korrigera fel

Du har möjlighet att när som helst identifiera och korrigera eventuella fel som görs när du anger dina uppgifter. När du upptäcker ett fel efter avtalets ingående måste du kontakta oss.

 

Avsnitt 2 - Villkor för arkivering och tillgång till kontraktet

Vi kommer att arkivera kontrakt, inköpsorder och fakturor på ett tillförlitligt och hållbart medium.

Du har rätt att kommunicera till dessa dokument för beställningar på ett belopp som är större än eller lika med 120 €.

 

Avsnitt 3 - Juridiska och kontraktuella garantier

 • Rättsliga garantier

I enlighet med gällande lagbestämmelser om varornas överensstämmelse med avtalet, när det gäller dolda defekter (tillgängliga i bilaga 1 till dessa villkor), kommer vi att återbetala, reparera eller byta ut alla produkter som verkar vara defekta, skadade eller skadad eller som inte motsvarar din beställning.

Vi ersätter dig även för alla returkostnader mot uppvisande av kvitton. (Bild, video, etc.)

Om tillämpligt ber vi dig att läsa vår återbetalningspolicy.

 • Ansvar

Vi gör vårt bästa för att tillfredsställa dig. Vi är ansvariga för ett korrekt genomförande av dessa allmänna villkor, men vårt ansvar kan inte uppstå på grund av en slumpmässig händelse, ett fall av force majeure, det oförutsedda och oöverstigliga faktumet hos en tredje part i avtalet eller på grund av bristande efterlevnad av produkten med utländsk lagstiftning vid leverans till ett annat land än Frankrike.

 

Avsnitt 4 - Leveranstider, kostnader och metoder

 • Leveransvillkor

Vi kommer att leverera produkterna till dig på den adress som anges i beställningsformuläret.

 • leveranstid

Vi kommer att leverera till dig senast det datum som anges i ditt orderbekräftelsemeddelande. (7 till 21 arbetsdagar)

Vid försenad leverans kommer vi att meddela dig via e-post så snart som möjligt och vi kommer att erbjuda dig ett nytt datum.

Om den beställda produkten inte är tillgänglig kommer vi att informera dig så snart som möjligt. Vi kommer att erbjuda dig en produkt av likvärdig kvalitet eller pris.

 • Fraktkostnad

XXXXX leveranskostnaderna är gratis.

 • Leveransspårning

Du kan kontakta oss via e-post för alla frågor som rör din leverans.

Ändå påminner vi dig om att vi erbjuder tjänsten: "Beställningsavisering" som ger dig aviseringar i realtid om status och förlopp för din beställning (I genomsnitt 1 avisering varannan dag)

 

Avsnitt 5 - Priset

Priserna på våra produkter anges i euro exklusive skatter (moms ej tillämplig, art. 293 B i CGI)

Om du begär leverans utanför Frankrike kan din beställning bli föremål för eventuella skatter och tullavgifter när den anländer till sin destination.

Betalningen av dessa tullar och skatter är ditt ansvar och vi inbjuder dig att fråga de behöriga myndigheterna i ditt land. Du måste också kontrollera möjligheterna att importera eller använda de produkter du beställer från oss i destinationslandet.

 

6 § - Betalningsmetoder och säkerhetsmedel

Vi hämtar endast din betalning vid leveranstillfället. Du kan därför fritt avbeställa din beställning så länge den inte har överlämnats till vår transportör för leverans. Så snart din beställning har levererats för utskick, informerar ett elektroniskt meddelande dig om att vi kommer att hämta ut din betalning.

Ändå kan det ibland hända att indrivningen av betalningen sker när avtalet ingås.

 • Betalningssätt

Du har flera betalningsmedel att betala dina inköp påDenna sajt.

- Antingen med kreditkort: Visa, MasterCard, American Express, andra kreditkort:

Betalning görs efter ditt val på våra partners SRIPEs säkra bankservrar. Detta innebär att ingen bankinformation om dig passerar vår webbplats.

Betalning med kreditkort är därför helt säker; Din beställning kommer alltså att registreras och valideras så snart betalningen accepteras av den bank du valt.

- Antingen via PayPal:

Med PayPal kommuniceras aldrig din finansiella information tillXXXXX. Faktum är att PayPal krypterar och skyddar ditt kortnummer. Betala online genom att helt enkelt ange din e-postadress och ditt lösenord.

 • säkerhet

Betalningar via vår sida är föremål för ett säkerhetssystem. Vi har antagit SSL-protokollet (Secure Soket Layer) för att kryptera kreditkortsuppgifter. För att skydda dig mot ett eventuellt intrång lagrar vi inga kreditkortsnummer på våra datorservrar.

 

Avsnitt 7 - Nöjd eller återbetald: metoder för att utöva ångerrätten

I enlighet med lagbestämmelserna kan du inom 14 dagar efter mottagandet av din produkt utöva din ångerrätt. Du behöver inte motivera skäl eller betala en straffavgift. Med undantag för returkostnader, som förblir ditt ansvar, kommer vi att återbetala alla inbetalda belopp senast 30 dagar efter ditt uttag. På vårt förslag kan du också välja en annan återbetalningsmetod.

I enlighet med lagbestämmelserna kan ångerrätten inte utövas för produkter gjorda på beställning, enligt konsumentens specifika specifikationer eller på ljud-, video- eller datorprogram som släppts av kunden.

 

Avsnitt 6 - Avtalets varaktighet och prisets giltighet.

Produkterna förblir ensam egendomXXXXXtills full betalning har mottagits av PayPal eller Stripe.

Våra priserbjudanden är endast giltiga inom den dubbla gränsen av giltighetstiden för det berörda erbjudandet och tillgängliga lager.

Våra erbjudanden om varor och priser är giltiga om de visas online på sajten på beställningsdagen.

 

Avsnitt 7 - Tillämplig lag/jurisdiktion

Dessa villkor är föremål för fransk lag.

I händelse av en tvist i sak eller om formen kommer de franska domstolarna att ha ensam jurisdiktion.

 

Avsnitt 8 - Kontakta oss / kundservice

Om du vill kontakta oss står vår kundtjänst till ditt förfogande via sidan "Kontakta oss".

 

Avsnitt 9 - Personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter för hanteringen av dina beställningar och uppföljningen av våra kommersiella relationer.

I enlighet med dataskyddslagen av den 6 januari 1978 har du rätt att få tillgång till, radera, rätta och motsätta dig personuppgifter som rör dig. Allt du behöver göra är att skriva till oss online på Kundtjänst och ge oss ditt efternamn, förnamn, e-postadress, adress och om möjligt din kundreferens.

  

Bilaga 1: Konsumentbalkens bestämmelser om rättslig garanti för överensstämmelse

Artikel L211-4

Säljaren är skyldig att leverera varor som överensstämmer med avtalet och är ansvarig för eventuella brister i överensstämmelse som existerar vid leveranstillfället.

Han ansvarar även för eventuell bristande överensstämmelse till följd av förpackningen, monteringsanvisningen eller installationen när detta har ålagts honom enligt kontraktet eller har utförts på hans ansvar.

Artikel L211-5

För att vara i överensstämmelse med avtalet måste varan:

1° Vara lämplig för den användning som vanligtvis förväntas av en liknande artikel och, i förekommande fall:

- motsvarar den beskrivning som säljaren har gett och besitter de egenskaper som denne har presenterat för köparen i form av ett prov eller en modell;

- presentera de egenskaper som en köpare med rätta kan förvänta sig med tanke på de offentliga uttalanden som gjorts av säljaren, producenten eller dennes representant, särskilt i reklam eller märkning;

2° Eller presentera de egenskaper som definierats genom ömsesidig överenskommelse mellan parterna eller vara lämpliga för någon speciell användning som eftersträvas av köparen, uppmärksammad på säljaren och som denne har accepterat.

Artikel L211-6

Säljaren är inte bunden av producentens eller dennes företrädares offentliga förklaringar om det är fastställt att han inte kände till dem och inte hade rätt att känna till dem.

Artikel L211-7

De brister i överensstämmelse som uppstår inom sex månader från leveransen av varan antas föreligga vid leveranstillfället, om inte annat bevisas.

Säljaren kan ifrågasätta denna presumtion om den inte är förenlig med varans beskaffenhet eller den åberopade bristen på överensstämmelse.

Artikel L211-8

Köparen har rätt att kräva att varan överensstämmer med avtalet. Han kan dock inte bestrida överensstämmelse genom att åberopa en defekt som han visste eller inte kunde bortse från när han ådrog sig. Detsamma gäller när felet har sitt ursprung i det material som han tillhandahållit.

Artikel L211-9

Vid bristande överensstämmelse väljer köparen mellan reparation och utbyte av varan.

Säljaren får dock inte gå till väga enligt köparens val om detta val medför en uppenbart oproportionerlig kostnad med hänsyn till den andra metoden med hänsyn till varans värde eller felets betydelse. Han är då skyldig att gå vidare, om detta inte är omöjligt, enligt den metod som inte valts av köparen.

Artikel L211-10

Om reparation och utbyte av varan är omöjlig kan köparen returnera varan och få priset återbetalat eller behålla varan och få en del av priset återbetalat.

Samma alternativ är öppen för honom:

1° Om den begärda, föreslagna eller överenskomna lösningen enligt artikel L. 211-9 inte kan genomföras inom en månad efter köparens reklamation;

2° Eller om denna lösning inte kan vara utan större olägenhet för honom med hänsyn till fastighetens beskaffenhet och den användning han eftersträvar.

Upplösningen av försäljningen kan dock inte uttalas om bristen på överensstämmelse är liten.

Artikel L211-11

Tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna L. 211-9 och L. 211-10 sker utan kostnad för köparen.

Samma bestämmelser hindrar inte att skadestånd utdöms.

Artikel L211-12

Åtgärden till följd av den bristande överensstämmelsen föreskrivs med två år från leveransen av varorna.

Artikel L211-13

Bestämmelserna i denna paragraf berövar inte köparen rätten att utöva åtgärden till följd av uppsåtliga defekter som följer av artiklarna 1641 till 1649 i civillagen eller någon annan åtgärd av avtalsmässig eller utomkontraktuell karaktär som är erkänd för honom enligt lagen.

Artikel L211-14

Regressåtgärden kan utövas av den slutliga säljaren mot på varandra följande säljare eller mellanhänder och tillverkaren av den materiella lös egendomen, enligt principerna i civillagen.

 

Bilaga 2: Civillagens bestämmelser om garanti mot latenta defekter

Artikel 1641

Säljaren är bunden av garantin på grund av dolda fel i det sålda som gör det olämpligt för det bruk för vilket det är avsett eller som så minskar denna användning att köparen inte skulle ha förvärvat det eller inte skulle ha lämnat det. ett lägre pris, om han hade känt dem.

Artikel 1642

Säljaren ansvarar inte för uppenbara fel som köparen har kunnat övertyga sig om.

Artikel 1642-1

Säljaren av en byggnad som ska byggas kan inte avskedas, vare sig innan arbetet har övertagits eller innan en period på en månad efter köparens tillträde har gått ut, av konstruktionsfel eller brister i överensstämmelse som då uppenbarar sig.

Det kommer inte att finnas något behov av att häva avtalet eller sänka priset om säljaren åtar sig att reparera.

Artikel 1643

Han ansvarar för dolda defekter, även om han inte var medveten om dem, såvida han inte i detta fall har förutsatt att han inte är bunden av någon garanti.

Artikel 1644

När det gäller artiklarna 1641 och 1643 har köparen valet att lämna tillbaka saken och få priset tillbaka, eller behålla saken och få tillbaka en del av priset, som kommer att bedömas av experter.

Artikel 1645

Om säljaren var medveten om bristerna i saken, svarar han, utöver återbetalning av det pris han erhållit för den, för alla skador gentemot köparen.

Artikel 1646

Om säljaren är omedveten om defekterna i saken, är han endast skyldig att återbetala priset och att ersätta köparen för de kostnader som försäljningen har uppstått.

Artikel 1646-1

Säljaren av en byggnad som ska byggas är från och med godkännandet av arbetet bunden av de skyldigheter som arkitekter, entreprenörer och andra personer som är knutna till beställaren genom ett kontrakt om arrende av arbete själva är bundna i tillämpningen av artiklarna 1792, 1792-1, 1792-2 och 1792-3 av denna kod.

Dessa garantier gynnar de successiva ägarna av byggnaden.

Det kommer inte att ske någon annullering av försäljningen eller sänkning av priset om säljaren åtar sig att reparera skadan som definieras i artiklarna 1792, 1792-1 och 1792-2 i denna kod och att ta på sig garantin enligt artikel 1792-3.

Artikel 1647

Om det som hade fel har gått under till följd av dess dåliga kvalitet, är skadan för säljaren, som mot köparen svarar för återbetalning av priset och för övriga ersättningar som förklarats i de två föregående artiklarna.

Men förlusten som inträffade av en slump kommer att vara för köparens räkning.

Artikel 1648

Talan till följd av uppvisande brister måste väckas av köparen inom två år från det att felet upptäcktes.

I det fall som föreskrivs i artikel 1642-1, måste talan väckas, på besvär för utmätning, inom ett år efter den dag då säljaren kan befrias från de uppenbara defekterna eller bristen på överensstämmelse.

Artikel 1649

Det sker inte vid försäljning som görs av rättvisa.

Kundsupport

Vi erbjuder professionell service efter försäljning 6 dagar i veckan.

Säker betalning

Vi använder den senaste tekniken på området.

Leverans till hemmet

Vi levererar alla beställningar till ditt hem utan kostnad.

Tillfredsställelsegaranti

Vi erbjuder en 14-dagars pengarna-tillbaka-garanti.